Účtovníctvo pre neziskovky

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii 

Vedenie účtovníctva neziskových organizácií má odlišné spôsoby účtovania a najmä iné výkazy pre daňové priznanie.

Máme dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctva pre neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie ...

Vedenie účtovníctva pre neziskovky zahŕňa:

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.