Logo

Zmena živnosť na s.r.o.

Podnikanie formou živnosti je najjednoduchšia forma podnikania, ale skrýva v sebe aj určité riziká. Živnostník podľa zákonov SR zodpovedá za svoje pohľadávky a ručí celým svojim majetkom. Pokiaľ ste už vo svojom živote niečo dosiahli, vlastníte nehnuteľnosť, prípadne iný hodnotný majetok, alebo ste ženatý, vydatá - máte rodinu, je pre Vás vhodným riešením zmena formy podnikania. Živnosť je možné transformovať na obchodnú spoločnosť napr. na s.r.o. S.r.o. sú samostatné právnicke osoby, ktoré zodpovedajú za svoje pohľadávky, ale ručenie sa vzťahuje iba na majetok spoločnosti. Týmto spôsobom može podnikateľ oddeliť podnikanie a súkromný majetok, čo v prípade, ak podnikanie nedopadne ako si želáte neohrozí Vašu existenciu.

Využite naše znalosti a zmeňte Vaše podnikanie rýchlo a bez zbytočných komplikácií.

Ponúkame transformáciu / zmenu  živností na s.r.o.:

Získate:

Cena za balík služieb Transformácia živnosti na obchodnú spoločnosť je formou dohody podľa rozsahu poskytovaných služieb.

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Zoznam voľných živností     Zoznam viazaných živností     Zoznam remeselných živností

MB-T. All rights reserved.